Opinie o biurach matrymonialnych

Dla mediów

Kopiowanie pełnej treści artykułów.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszych stronach internetowych (włączając domenę biura-matrymonialne.pl) są objęte prawem autorskim (© Copyright 2015 biura-matrymonialne.pl).

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, dozwolone jest kopiowanie pełnej treści artykułów pod warunkiem zachowania poniższych zasad: Zamieszczenia w obrębie kopiowanego tekstu, w sposób nie budzący wątpliwości co do pochodzenia materiału, odnośnika do oryginalnej wersji artykułu w sposób umożliwiający czytelne przejście do oryginału zarówno użytkownikom jak i robotom wyszukiwarek. Użycie w linku atrybutu rel=”nofollow” lub „noindex”, lub innej techniki blokowania robotów, uznaje się za pogwałcenie tegoż postanowienia.

Poinformowania, w formie pisemnej (dodanie odpowiednio opisanego komentarza na tej stronie) lub mailowej, zespołu biura-matrymonialne.pl o fakcie zamieszczeniu artykułu. Stosowna informacja powinna w szczególności zawierać informację, pozwalającą na odnalezienie artykułu, w formie lub adresu internetowego pod jakim został on zamieszczony, czy też nazwie, numerze i stronie czasopisma lub nazwie audycji, czasie emisji. Każda taka informacja winna bezwzględnie zawierać nazwę i dane teleadresowe podmiotu emitującego artykuł.

Leave a comment

Please make sure you are loged in to Disqus in order to leave comment